Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Oznameni_o_kraceni_dovolene-vzor_160901

Strana 1

(1)

Oznámení o krácení...

Právní stav ke dni 1. 1. 2018.

Šedá místa v dokumentu nutno doplnit dle individuálních potřeb.

Zeleně je označen text, u kterého je nutné zvolit jednu z uvedených variant, popř. který je možno měnit dle připojeného komentáře nebo individuálních potřeb či vypustit.

(2)

...2 dny za každou...

Pokud se zaměstnavatel rozhodne krátit zaměstnanci dovolenou za neomluveně zameškanou směnu (pracovní den), může mu dovolenou krátit o 1 až 3 dny, přičemž neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se mohou sčítat.

(3)

K dnešnímu dni...

Pokud zaměstnanec již vyčerpal celou dovolenou, na kterou mu v daném roce vzniklo právo (např. na začátku listopadu již vyčerpal 4 týdny), a až následně se dopustil neomluvené absence a zaměstnavatel se rozhodl mu za tuto zameškanou směnu krátit dovolenou, pak by tato část oznámení zněla:

„Vzhledem k tomu, že jste k dnešnímu dni již vyčerpal/a celou výměru dovolené za tento kalendářní rok a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že ztrácíte právo na 4 dny dovolené, jste v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákoníku práce povinen/povinna vrátit vyplacenou náhradu mzdy za tuto určenou část dovolené, na niž jste ztratil/a právo. Tato částka Vám bude v souladu s ustanovením § 147 odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanoveními následujícími, zejména § 149 odst. 2 zákoníku práce sražena ze mzdy.“

Zároveň je nutné upozornit na to, že zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval po celý kalendářní rok, musí být poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.

(4)

V případě zaměstnavatele - právnické osoby: uvedení firmy zaměstnavatele a osoby oprávněné za něj jednat s uvedením její pozice. Např.:

„ABCDE s.r.o.

Jan Novák, jednatel“

V případě zaměstnavatele – fyzické osoby:

„Jan Novák“, popř. uvedení jména jiné fyzické osoby pověřené k jednání se zaměstnanci. V takovém případě je vhodné uvést způsob pověření či pozice u zaměstnavatele. Např.:

„Petra Svobodová, pověřená zaměstnankyně“ či „Jana Svobodová, na základě plné moci“.