Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Dohoda_odpovednost_za_sverene_veci_vzor__160901_Stranka_1

Strana 1

(1)

Dohoda o odpovědnosti...

Právní stav ke dni 1. 1. 2018.

Šedá místa v dokumentu nutno doplnit dle individuálních potřeb.

Zeleně je označen text, u kterého je nutné zvolit jednu z uvedených variant, popř. který je možno měnit dle připojeného komentáře nebo individuálních potřeb či vypustit.

(2)

...potřebuje zaměstnanec...

Obecné označení věci/í.

Dohoda_odpovednost_za_sverene_veci_vzor__160901_Stranka_2

Strana 2

(3)

...zaměstnanci svěřen/a...

Bližší popis konkrétní/ch věci/í - název, inventární číslo, barva, popř. z čeho se skládá apod.

(4)

...podmínky k zajištění...

Možno konkretizovat. Buď tím, že za tímto účelem zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec mohl svěřené věci ukládat do uzamykatelné místnosti/ skříně apod. na pracovišti, od které bude mít k dispozici klíč pouze zaměstnanec. Popř. lze sjednat jiný obsah dohody v návaznosti na konkrétní situaci.

Popř. možno uvést odlišný režim pro mimopracovní dobu. V takovém případě by bylo stanoveno, že se strany dohodly, že je zaměstnanec oprávněn mít svěřené věci u sebe i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu. A dále by bylo uvedeno, že v takovém případě si zaměstnanec sám vytvoří podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. 

Dohoda_odpovednost_za_sverene_veci_vzor__160901_Stranka_3

Strana 3

(5)

V...dne...

V tomto ohledu je třeba upozornit na podmínku stanovenou v § 255 odst. 3 ZP: „Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.

(6)

V případě zaměstnavatele - právnické osoby: uvedení firmy zaměstnavatele a osoby oprávněné za něj jednat s uvedením její pozice. Např.:

„ABCDE s.r.o.

Jan Novák, jednatel“

V případě zaměstnavatele – fyzické osoby:

„Jan Novák“, popř. uvedení jména jiné fyzické osoby pověřené k jednání se zaměstnanci. V takovém případě je vhodné uvést způsob pověření či pozice u zaměstnavatele. Např.:

„Petra Svobodová, pověřená zaměstnankyně“ či „Jana Svobodová, na základě plné moci“.