Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Ke dni 1. 1. 2019 došlo k nabytí účinnosti několika změn předpisů v oblasti pracovního práva. Níže naleznete přehled nejdůležitějších z nich.

 

 

Zvýšení minimální mzdy

Výše minimální mzdy se pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin zvýšila z dosavadních 73,20 Kč na 79,80 Kč za hodinu, resp. z 12.200,- Kč na 13.350,- Kč za měsíc.

 

Tato výše se vztahuje nejen na zaměstnance v pracovním poměru, ale rovněž na zaměstnance, kteří u zaměstnavatele vykonávají práci na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

 

Zvýšení zaručené mzdy

Od 1. 1. 2019 došlo také ke zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy. Tyto jsou pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin.

 

Výše jednotlivých nejnižších úrovní zaručené mzdy jsou následující:

Skupina prací

 

Dosavadní nejnižší úroveň zaručené mzdy při úvazku 40 hodin týdně

(1. 1. 2018 – 31. 12. 2018)

v Kč

 

Nová nejnižší úroveň zaručené mzdy při úvazku 40 hodin týdně (od 1. 1. 2019)

v Kč

za hodinu

za měsíc

za hodinu

za měsíc

1.

73,20

12 200

79,80

13 350

2.

80,80

13 500

88,10

14 740

3.

89,20

14 900

97,30

16 280

4.

98,50

16 400

107,40

17 970

5.

108,80

18 100

118,60

19 850

6.

120,10

20 000

130,90

21 900

7.

132,60

22 100

144,50

24 180

8.

146,40

24 400

159,60

26 700

 

 

Nutno připomenout, že při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin (38,75 hodin při dvousměnném pracovním režimu; 37,5 při třísměnném či nepřetržitém pracovním režimu) se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují.

 

 

Aktualizace smluv

01. 01. 2020

Všechny dokumenty jsou zpracovány podle právního stavu k 1. 1. 2020. Od té doby nedošlo k žádným změnám v právních předpisech, které by vedly k potřebě aktualizace zpracovaných vzorů.