Zaměstnanci již nemohou pobírat podporu v nezaměstnanosti a zároveň pracovat na základě dohody o provedení práce

 

 

3. 10. 2017

Novela zákona o zaměstnanosti, jenž vstoupila v účinnost dne 29.07.2017, přinesla vedle změny agenturního zaměstnávání také změnu v oblasti nekolidujících zaměstnání. Nekolidujícím zaměstnáním je třeba rozumět takové zaměstnání, které není překážkou tomu, aby byla daná osoba zároveň vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Změnou zákona o zaměstnanosti došlo k tomu, že dohoda o provedení práce byla přesunuta z nekolidujících do kolidujících zaměstnání a její existence tak znemožňuje, aby byl zaměstnanec zároveň veden v evidenci uchazečů o zaměstnání u příslušné pobočky Úřadu práce.

Jinými slovy není již za současné právní úpravy možné, aby zaměstnanec, který bude u zaměstnavatele zaměstnán na základě dohody o provedení práce, mohl být zároveň veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírat tak i podporu v nezaměstnanosti.

V okamžiku, kdy zaměstnanec uzavře se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce za situace, kdy je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, příslušný Úřad práce ho v návaznosti na tuto skutečnost z evidence uchazečů vyškrtne. Pokud zaměstnanec uzavřel dohodu o provedení práce ještě před 29.07.2017, má nyní do 29.10.2017 časový prostor na odstranění závadného stavu, a to např. uzavřením dohody o pracovní činnosti či pracovní smlouvy za splnění zákonných podmínek namísto již zmíněné dohody o provedení práce. 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace