Informace o legislativním procesu ve věci novely zákoníku práce

 

 

1. 9. 2017

(stav k 1. 9. 2017)

Již dříve jsme Vás informovali o chystaných novinkách v zákoníku práce, které měly nabýt účinnosti 1. července 2017, s výjimkou ustanovení týkajících se dovolené, která mají nabýt účinnosti ke dni 1. ledna 2018. Nyní opět přicházíme s aktuální informací o stavu legislativního procesu v dané věci.

V prosinci 2016 prošel návrh zákona v Poslanecké sněmovně PČR prvním čtením, na němž se tato komora Parlamentu ČR usnesla na jeho přikázání k projednání výboru pro sociální politiku. Ten svým usnesením Poslanecké sněmovně PČR doporučil, aby vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas, ovšem se změnami a doplňky v usnesení uvedenými.

Iniciativně tento návrh projednal rovněž Hospodářský výbor, který Poslanecké sněmovně PČR doporučil předmětný sněmovní tisk ve znění předloženého vládního návrhu zákona projednat.

Nyní probíhá druhé čtení v Poslanecké sněmovně PČR.

Přesto, že bylo projednání vládního návrhu zákona v druhém čtení zařazeno na pořad posledních schůzí dolní komory PČR, návrh dosud nebyl projednán. O návrhu proběhla na 57. schůzi dne 23. 5. 2017 a 7. 6. 2017 obecná rozprava, ovšem pouze částečná. Projednání bodu bylo přerušeno a odročeno do další schůze Poslanecké sněmovny PČR. Na všechny přihlášené řečníky se tak dosud nedostalo, pročež nezbyl prostor ani na podrobnou rozpravu či hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Pokračování ve druhém čtení návrhu zákona bylo zařazeno na pořad 59. schůze Poslanecké sněmovny PČR, která probíhala s přerušením od 27. 6. do 14. 7. 2017. Předmětný bod se však ve stanoveném čase nakonec nepodařilo projednat, a tak byl spolu s dalšími z projednání vyřazen, aby mohla být schůze ukončena. 60. schůze Poslanecké sněmovny PČR je svolána na 5. 9. 2017 a měla by pokračovat do 15. 9. 2017. Projednání předmětné novely ovšem nebylo do návrhu pořadu této schůze vůbec zařazeno.

S ohledem na prodlení v legislativním procesu projednávání novely zákoníku práce, způsobené rovněž obstrukcemi při hlasování o různých dalších návrzích zákonů, a na očekávanou bouřlivou debatu o obsahu novely v Parlamentu ČR, tak vyvstává otázka, zda bude vůbec možné legislativní proces dokončit za působnosti současné Poslanecké sněmovny PČR, tedy zda novela vůbec bude a případně v jaké podobě přijata. 

Legislativní proces v této věci nadále sledujeme a budeme Vás informovat o jeho dalším průběhu. Jakmile, resp. pokud vůbec, novela zákoníku práce vstoupí v platnost, naleznete na těchto stránkách aktualizované vzory pracovněprávních dokumentů, které budou novou právní úpravu reflektovat.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace