Informace o legislativním procesu ve věci novely zákoníku práce

 

 

13. 7. 2017

(stav k 1. 7. 2017)

Již dříve jsme Vás informovali o chystaných novinkách v zákoníku práce, které měly nabýt účinnosti 1. července 2017, s výjimkou ustanovení týkajících se dovolené, která mají nabýt účinnosti ke dni 1. ledna 2018. Nyní opět přicházíme s aktuální informací o stavu legislativního procesu v dané věci.

V prosinci 2016 prošel návrh zákona v Poslanecké sněmovně PČR prvním čtením, na němž se tato komora Parlamentu ČR usnesla na jeho přikázání k projednání výboru pro sociální politiku. Ten svým usnesením Poslanecké sněmovně PČR doporučil, aby vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas, ovšem se změnami a doplňky v usnesení uvedenými.

Iniciativně tento návrh projednal rovněž Hospodářský výbor, který Poslanecké sněmovně PČR doporučil předmětný sněmovní tisk ve znění předloženého vládního návrhu zákona projednat.

Nyní probíhá druhé čtení v Poslanecké sněmovně PČR.

Přesto, že bylo projednání vládního návrhu zákona v druhém čtení zařazeno na pořad nedávných schůzí dolní komory PČR, návrh dosud nebyl projednán. O návrhu proběhla na 57. schůzi dne 23. 5. 2017 a 7. 6. 2017 obecná rozprava, ovšem pouze částečná. Projednání bodu bylo přerušeno a odročeno do další schůze Poslanecké sněmovny PČR. Na všechny přihlášené řečníky se tak dosud nedostalo, pročež nezbyl prostor ani na podrobnou rozpravu či hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. V průběhu schůze dokonce padl i návrh na přerušení projednání předmětného bodu až na září tohoto roku. Návrh však nebyl přijat.

Pokračování ve druhém čtení návrhu zákona je zařazeno na pořad 59. schůze Poslanecké sněmovny PČR, která byla dne 30. 6. 2017 (dosud bez projednání předmětného bodu) přerušena do úterý 11. 7. 2017.

S ohledem na prodlení v legislativním procesu projednávání novely zákoníku práce, způsobené rovněž obstrukcemi při hlasování o různých dalších návrzích zákonů, a na očekávanou bouřlivou debatu o obsahu novely v Parlamentu ČR, tak vyvstává otázka, zda bude vůbec možné legislativní proces dokončit za působnosti současné Poslanecké sněmovny PČR, tedy zda novela vůbec bude a případně v jaké podobě přijata. 

Legislativní proces v této věci nadále sledujeme a budeme Vás informovat o jeho dalším průběhu. Jakmile, resp. pokud vůbec, novela zákoníku práce vstoupí v platnost, naleznete na těchto stránkách aktualizované vzory pracovněprávních dokumentů, které budou novou právní úpravu reflektovat.

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace