Aktualizováno 03. 01. 2018
Zpět na výpis smluv

Vnitřní předpis-srážky ze mzdy-stravenky_160901_Stránka_1

Strana 1

(1) 

Vnitřní předpis č. ...

Právní stav ke dni 1. 1. 2018.

Šedá místa v dokumentu nutno doplnit dle individuálních potřeb.

Zeleně je označen text, u kterého je nutné zvolit jednu z uvedených variant, popř. který je možno měnit dle připojeného komentáře nebo individuálních potřeb či vypustit.

Vnitřní předpis-srážky ze mzdy-stravenky_160901_Stránka_2

Strana 2

(2)

...s výjimkou zaměstnanců...

Popř. lze určit, že se vnitřní předpis vztahuje i na tyto zaměstnance, když v určitém dnu odpracují určitý počet hodin, popř. lze obecně stanovit, že „V těchto případech jsou nárok na příspěvek na stravování a případné srážky z odměn upraveny v dohodě o provedení práce či dohodě o pracovní činnosti.“ 

(3)

2. Přízpěvek na stravování

Příspěvek na stravování může být za níže uvedených podmínek výdajem pro dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, který je možno odečíst od základu daně  (daňově uznatelným nákladem).

Musí se jednat o výdaje vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla (jedné stravenky) za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance vymezené v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce (státní zaměstnance) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (k 1.1.2018 činí stravné pro tyto zaměstnance 78 až 93 Kč; tzn. příspěvek max. do výše 65,10 Kč). Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci, bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné jako cestovní náhrady dle zákoníku práce. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů.

(4)

...formou stravenek...

Např. „Ticket Restaurant společnosti EDENRED“

(5)

...minimálně 6 hodin.

Možno změnit dle individuálních potřeb zaměstnavatele – v souladu s pravidly uvedenými v komentáři k čl. 2. Příspěvek na stravování. Tedy rovněž je možno poskytnout dvě stravenky v případě, kdy délka směny zaměstnance v úhrnu s povinnou přestávkou v práci bude delší  než 11 hodin.

(6)

Účinnosti nabývá...

Popř. lze určit: „Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem …………...“.

(7)

V případě zaměstnavatele - právnické osoby: uvedení firmy zaměstnavatele a osoby oprávněné za něj jednat s uvedením její pozice. Např.:

„ABCDE s.r.o.

Jan Novák, jednatel“

V případě zaměstnavatele – fyzické osoby:

„Jan Novák“, popř. uvedení jména jiné fyzické osoby pověřené k jednání se zaměstnanci. V takovém případě je vhodné uvést způsob pověření či pozice u zaměstnavatele. Např.:

„Petra Svobodová, pověřená zaměstnankyně“ či „Jana Svobodová, na základě plné moci“.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace