Aktualizováno 03. 01. 2018
Zpět na výpis smluv

Dohoda_odpovědnost za svěřené věci_vzor _160901_Stránka_1

Strana 1

(1)

Dohoda o odpovědnosti...

Právní stav ke dni 1. 1. 2018.

Šedá místa v dokumentu nutno doplnit dle individuálních potřeb.

Zeleně je označen text, u kterého je nutné zvolit jednu z uvedených variant, popř. který je možno měnit dle připojeného komentáře nebo individuálních potřeb či vypustit.

(2)

...potřebuje zaměstnanec...

Obecné označení věci/í.

Dohoda_odpovědnost za svěřené věci_vzor _160901_Stránka_2

Strana 2

(3)

...zaměstnanci svěřen/a...

Bližší popis konkrétní/ch věci/í - název, inventární číslo, barva, popř. z čeho se skládá apod.

(4)

...podmínky k zajištění...

Možno konkretizovat. Buď tím, že za tímto účelem zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec mohl svěřené věci ukládat do uzamykatelné místnosti/ skříně apod. na pracovišti, od které bude mít k dispozici klíč pouze zaměstnanec. Popř. lze sjednat jiný obsah dohody v návaznosti na konkrétní situaci.

Popř. možno uvést odlišný režim pro mimopracovní dobu. V takovém případě by bylo stanoveno, že se strany dohodly, že je zaměstnanec oprávněn mít svěřené věci u sebe i mimo pracoviště a mimo pracovní dobu. A dále by bylo uvedeno, že v takovém případě si zaměstnanec sám vytvoří podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. 

Dohoda_odpovědnost za svěřené věci_vzor _160901_Stránka_3

Strana 3

(5)

V...dne...

V tomto ohledu je třeba upozornit na podmínku stanovenou v § 255 odst. 3 ZP: „Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.

(6)

V případě zaměstnavatele - právnické osoby: uvedení firmy zaměstnavatele a osoby oprávněné za něj jednat s uvedením její pozice. Např.:

„ABCDE s.r.o.

Jan Novák, jednatel“

V případě zaměstnavatele – fyzické osoby:

„Jan Novák“, popř. uvedení jména jiné fyzické osoby pověřené k jednání se zaměstnanci. V takovém případě je vhodné uvést způsob pověření či pozice u zaměstnavatele. Např.:

„Petra Svobodová, pověřená zaměstnankyně“ či „Jana Svobodová, na základě plné moci“.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace