Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Vnitrni_predpis-srazky_ze_mzdy-stravenky_160901_Stranka_1

Strana 1

(1) 

Vnitřní předpis č. ...

Právní stav ke dni 1. 1. 2018.

Šedá místa v dokumentu nutno doplnit dle individuálních potřeb.

Zeleně je označen text, u kterého je nutné zvolit jednu z uvedených variant, popř. který je možno měnit dle připojeného komentáře nebo individuálních potřeb či vypustit.

Vnitrni_predpis-srazky_ze_mzdy-stravenky_160901_Stranka_2

Strana 2

(2)

...s výjimkou zaměstnanců...

Popř. lze určit, že se vnitřní předpis vztahuje i na tyto zaměstnance, když v určitém dnu odpracují určitý počet hodin, popř. lze obecně stanovit, že „V těchto případech jsou nárok na příspěvek na stravování a případné srážky z odměn upraveny v dohodě o provedení práce či dohodě o pracovní činnosti.“ 

(3)

2. Přízpěvek na stravování

Příspěvek na stravování může být za níže uvedených podmínek výdajem pro dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, který je možno odečíst od základu daně  (daňově uznatelným nákladem).

Musí se jednat o výdaje vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla (jedné stravenky) za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance vymezené v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce (státní zaměstnance) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin (k 1.1.2018 činí stravné pro tyto zaměstnance 78 až 93 Kč; tzn. příspěvek max. do výše 65,10 Kč). Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci, bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné jako cestovní náhrady dle zákoníku práce. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů.

(4)

...formou stravenek...

Např. „Ticket Restaurant společnosti EDENRED“

(5)

...minimálně 6 hodin.

Možno změnit dle individuálních potřeb zaměstnavatele – v souladu s pravidly uvedenými v komentáři k čl. 2. Příspěvek na stravování. Tedy rovněž je možno poskytnout dvě stravenky v případě, kdy délka směny zaměstnance v úhrnu s povinnou přestávkou v práci bude delší  než 11 hodin.

(6)

Účinnosti nabývá...

Popř. lze určit: „Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem …………...“.

(7)

V případě zaměstnavatele - právnické osoby: uvedení firmy zaměstnavatele a osoby oprávněné za něj jednat s uvedením její pozice. Např.:

„ABCDE s.r.o.

Jan Novák, jednatel“

V případě zaměstnavatele – fyzické osoby:

„Jan Novák“, popř. uvedení jména jiné fyzické osoby pověřené k jednání se zaměstnanci. V takovém případě je vhodné uvést způsob pověření či pozice u zaměstnavatele. Např.:

„Petra Svobodová, pověřená zaměstnankyně“ či „Jana Svobodová, na základě plné moci“.