Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Mzdovy vymer

Strana 1

(1)

Mzdový výměr

Lze měnit jednostranně ze strany zaměstnavatele. (Neplatí, pokud byla mzda sjednána v pracovní smlouvě či jiné smlouvě nebo dohodě se zaměstnancem vedle pracovní smlouvy.)

Možno doplnit i o případné bonusy či jiné nenárokovatelné složky mzdy.

Např. v tomto znění: „Zaměstnanci může být vyplacena měsíční prémie až do výše …. Kč (popř. určení výše procentem ze mzdy) jako nenárokovatelná složka mzdy v závislosti na rozhodnutí zaměstnavatele, přičemž zaměstnavatel při posouzení výše prémie přihlédne ke kvalitě plnění pracovních úkolů zaměstnancem, řádné docházce, výsledkům jeho práce, … atd. …“

Samozřejmě může být mzdovým výměrem upravena i nárokovatelná složka mzdy, která může být z hlediska zaměstnance více motivační z toho důvodu, že při splnění objektivních kritérií mu na její vyplacení vždy vznikne nárok. Pro zaměstnavatele se ovšem nejedná o příliš výhodný nástroj, neboť zde není ponecháno přiznání takové složky mzdy na vůli a hodnocení zaměstnavatele. Navíc je třeba daleko více než u nenárokovatelné složky mzdy dávat pozor na zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

(2)

Právní stav k 1. 1. 2018.

Šedá místa v dokumentu nutno doplnit dle individuálních potřeb.

Žlutě je označen text, u kterého je nutné zvolit jednu z uvedených variant, popř. který je možno měnit dle připojeného komentáře nebo individuálních potřeb či vypustit.

(3)

Základní mzda

Mzda nesmí být nižší, než je stanovená minimální mzda (ke dni 1.1.2018 se jedná o částku ve výši 12.200,- Kč při plné výši týdenní stanovené pracovní doby), resp. zaručená mzda (jedná se o minimální výši mzdy dle skupiny prací, do které spadá práce vykonávaná zaměstnancem dle této smlouvy; jednotlivé nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a stanoveny v nařízení vlády č. 567/2006 Sb.).

(4)

Zaměstnavatel

V případě zaměstnavatele - právnické osoby: uvedení firmy zaměstnavatele a osoby oprávněné za něj jednat s uvedením její pozice. Např.:

„ABCDE s.r.o.

Jan Novák, jednatel“

V případě zaměstnavatele – fyzické osoby:

„Jan Novák“, popř. uvedení jména jiné fyzické osoby pověřené k jednání se zaměstnanci. V takovém případě je vhodné uvést způsob pověření či pozice u zaměstnavatele. Např.:

„Petra Svobodová, pověřená zaměstnankyně“ či „Jana Svobodová, na základě plné moci“.