Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Zaměstnanci již nemohou pobírat podporu v nezaměstnanosti a zároveň pracovat na základě dohody o provedení práce

03. 10. 2017

Novela zákona o zaměstnanosti, jenž vstoupila v účinnost dne 29.07.2017, přinesla vedle změny agenturního zaměstnávání také změnu v oblasti nekolidujících zaměstnání. Nekolidujícím zaměstnáním je třeba rozumět takové zaměstnání, které není překážkou tomu, aby byla daná osoba zároveň vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Změnou zákona o zaměstnanosti došlo k tomu, že dohoda o provedení práce byla přesunuta z nekolidujících do kolidujících zaměstnání a její existence tak znemožňuje, aby byl zaměstnanec zároveň veden v evidenci uchazečů o zaměstnání u příslušné pobočky Úřadu práce.

Jinými slovy není již za současné právní úpravy možné, aby zaměstnanec, který bude u zaměstnavatele zaměstnán na základě dohody o provedení práce, mohl být zároveň veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírat tak i podporu v nezaměstnanosti.

V okamžiku, kdy zaměstnanec uzavře se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce za situace, kdy je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, příslušný Úřad práce ho v návaznosti na tuto skutečnost z evidence uchazečů vyškrtne. Pokud zaměstnanec uzavřel dohodu o provedení práce ještě před 29.07.2017, má nyní do 29.10.2017 časový prostor na odstranění závadného stavu, a to např. uzavřením dohody o pracovní činnosti či pracovní smlouvy za splnění zákonných podmínek namísto již zmíněné dohody o provedení práce.