Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Informace o legislativním procesu ve věci novely zákoníku práce

01. 02. 2017

Již dříve jsme Vás informovali o chystaných novinkách v zákoníku práce, mezi něž patří například zavedení institutu vrcholového řídícího zaměstnance, změny v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, právní úpravě dovolené či doplnění pravidel pro práci z domova.

Stále není jisté, zda a v jaké podobě bude tento návrh zákona Parlamentem ČR nakonec schválen. Návrh novely počítá s nabytím účinnosti jejího textu ke dni 1. července 2017, s výjimkou ustanovení týkajících se dovolené, která mají nabýt účinnosti ke dni 1. ledna 2018.  

Aktuálně prošel dne 6. prosince 2016 návrh v Poslanecké sněmovně ČR prvním čtením, na němž se tato komora Parlamentu ČR usnesla na jeho přikázání k projednání výboru pro sociální politiku. Po projednání návrhu v tomto výboru bude následovat druhé čtení v Poslanecké sněmovně.

Legislativní proces v této věci budeme nadále sledovat a informovat Vás o jeho průběhu. Jakmile novela zákoníku práce vstoupí v platnost, naleznete na těchto stránkách aktualizované vzory pracovněprávních dokumentů, které budou novou právní úpravu reflektovat.