Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Informace o legislativním procesu ve věci novely zákoníku práce

04. 05. 2017

(stav k 1. 5. 2017)

Již dříve jsme Vás informovali o chystaných novinkách v zákoníku práce, které by měly nabýt účinnosti 1. července 2017, s výjimkou ustanovení týkajících se dovolené, která mají nabýt účinnosti ke dni 1. ledna 2018. Nyní opět přicházíme s aktuální informací o stavu legislativního procesu v dané věci.

V prosinci 2016 prošel návrh zákona v Poslanecké sněmovně PČR prvním čtením, na němž se tato komora Parlamentu ČR usnesla na jeho přikázání k projednání výboru pro sociální politiku. Ten svým usnesením Poslanecké sněmovně PČR doporučil, aby vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas, ovšem se změnami a doplňky v usnesení uvedenými.

Hospodářský výbor navíc Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR doporučil předmětný sněmovní tisk ve znění předloženého vládního návrhu zákona projednat.

Nyní bude následovat druhé čtení v Poslanecké sněmovně PČR.

Přesto, že bylo projednání vládního návrhu zákona v druhém čtení zařazeno na pořad nedávných schůzí dolní komory PČR, návrh dosud nebyl projednán ani na 55., ani na poslední 56. schůzi Poslanecké sněmovny PČR, která byla ukončena 28. dubna 2017. Pořad 57. schůze Poslanecké sněmovny PČR zatím není na jejích stránkách zveřejněn. S ohledem na prodlení v legislativním procesu vztahujícím se k novele zákoníku práce a na očekávanou bouřlivou debatu o jejím obsahu v Parlamentu ČR tak vyvstává otázka, zda bude vůbec možné legislativní proces dokončit včas (tedy tak, aby část novely mohla vstoupit v účinnost k navrženému 1. červenci 2017), či zda bude navržené datum účinnosti zákona posunuto na pozdější termín.

Legislativní proces v této věci nadále sledujeme a budeme Vás informovat o jeho dalším průběhu. Jakmile novela zákoníku práce vstoupí v platnost, naleznete na těchto stránkách aktualizované vzory pracovněprávních dokumentů, které budou novou právní úpravu reflektovat.